Privacy

Vi gemmer ingen informationer om dig. Hvis du opretter en brugerprofil, så du kan gemme dine svar – hvilket du er meget velkommen til – så har vi ingen mulighed for at vide, hvem brugerprofilen tilhører. Vi kan således heller ikke sende dig et nyt password, hvis du skulle glemme det, du selv har oprettet.