Vejledning

Indhold

Denne vejledning beskriver brug af UN SDG regnemaskinen.

  1. Brug af regnemaskinen
  2. Brugerregistrering

1. Brug af regnemaskinen

UN SDG regnemaskinen ligger på adressen gladsaxe.localagenda21.com/gladunsdg/unsdg hvorfra den kan kaldes direkte med et link til adressen eller inkluderes i en iframe på en anden hjemmeside.

Regnemaskinen er tilstræbt at være mest mulig intuitativ at bruge. Brugen præsenteres for en række spørgsmål og kan svare ved at at skubbe en skyder frem og tilbage mellem 0 og 100 eller allernativt markere med et flueben at dette spørgsmål er ikke relevant for mig. Regnemaskinen opdaterer den samlede score for alle 17 verdensmål hver gang brugeren ændrer på et af sine svar.

Der beregnes og vises også løbende en gennemsnitlig score for alle de påvirkede verdensmål.

Verdensmål, der ikke påvirkes af et konkret spørgsmål vises som en grå firkant. Det gælder såvel for det enkelte spørgsmål som for den gennemsnitlige værdi.

Regneregler:

Hvert spørgsmål kan have indflydelse på et eller flere verdensmål. Hvis spørgsmålet ikke har indflydelse på et verdensmål indgår det ikke i beregningen af gennemsnittet for det pågældende verdensmål. Tilsvarende vil et spørgsmål, der ikke er relevant for den pågældende bruger heller ikke påvirke resultatet for nogen verdensmål. Der er altså stor forskel på om brugeren svarer ”0” (det gør jeg ikke noget for) eller sætter flueben i ”Ikke relevant”.

Den gennemsnitlige score er gennemsnit af de verdensmål-scores, der er beregnet (Ikke beregnede verdensmål indgår ikke i gennemsnit med et 0)

Informationer:

Hvis brugeren markerer et af verdensmålene øverst (numrene 1 – 17) vises en tekst om det pågældende verdensmål. Hvis brugeren markerer det lille (i) ud for det enkelte spørgsmål vises en forklarende tekst om spørgsmålet. Disse tekster kan redigeres af administratoren i administrationsdelen.

Aktiviteter

Ud for hvert spørgsmål er der en trekant med et udråbstegn. Dette er en knap, brugeren kan bruge til at foreslå nye aktiviteter, der kan bruges som inspiration i forbindelse med det pågældende spørgsmål. Aktiviteterne bliver dog ikke vist for andre brugere før en administrator har godkendt forslaget.

2. Brugerregistrering

Øverst på siden er der mulighed for at brugeren kan oprette sig selv som bruger og dermed få sine besvarelser gemt. Hver bruger kan gemme flere forskellige besvarelser, men brugeren er ikke ”kendt” som sådan – det er et 100 pct brugervalgt navn og password og der registreres ikke email, adresse eller lignende.

H vis en bruger har oprettet sig og logget ind skifter knapperne øverst til relevante muligheder for adgang til egne data, så brugeren kan få en oversigt over sine besvarelser. Det er fuldstændig frivilligt om brugen vil oprette sig og få mulighed for at gemme besvarelser – regnemaskinen fungerer ens for anonyme, ikke-oprettede brugere og oprettede brugere (som i øvrigt også er anonyme)